porta della misericordia

Elenco delle Porte della Misericordia nel Mondo

Print Mail Pdf

In queste pagine sono fornite le informazioni riguardo all'ubicazione delle Porte della Misericordia nelle singole diocesi del mondo. Si può cercare la Diocesi d’interesse scegliendo un segnaposto sulla mappa, oppure visualizzando la lista delle Diocesi di ogni Paese.

Nota bene: i contenuti di queste pagine sono inseriti dai Responsabili della Comunicazione nominati dall'ordinario delle singole Chiese Locali.

13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Białystok

Kościół wystawiono w latach 1900-1905 (obok dawnej świątyni z XVII w.) w stylu neogotyku wiślano-bałtyckiego. Główne roboty ukończono w 1905 r. i w tym samym roku budowlę poświęcono. Prace wykończeniowe wraz z wyposażaniem wnętrza trwały zasadniczo do I wojny światowej. Kościół uroczyście...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Zamość

W 1587 roku rozpoczęto prace przy wznoszeniu Kolegiaty - największego dzieła Bernarda Moranda. Parafia katedralna, Sanktuarium. W tym Kościele czczona jest Matka Boża Opieki, zwana Odwachowska. Co roku 8 września w dniu odpustu parafianie, mieszkańcy Zamościa i pielgrzymi gromadzą się licznie przed...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Radom

Budowę kościoła rozpoczęto w 1899 r. W 1921 r. Przy kościele erygowano Parafię pw. Opieki NMP. Konsekrowany w 1962 r. przez bpa Piotra Gołębiowskiego. Świątynia zbudowana jest w stylu neogotyckim. Jest to kościół bazylikowy, trójnawowy z transeptem. W fasadzie ma dwie wieże, wzorowane na wyższej...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Sosnowiec

Kościół zbudowany w latach 1893-1901 wg projektu architekta Karola Kozłowskiego. W 1899 r. został poświęcony i ustanowiono w nim parafię. W 1906 r. zakończyła się budowa plebanii, która dziś jest domem biskupim.Świątynia jest trójnawową bazyliką, rozdzieloną 12 kolumnami, z transeptem, o wystroju...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Skarżysko Kamienna

Kościół Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej zbudowany został w latach 1988-1995 staraniem ks. prał. Jerzego Karbownika. Od 1989 roku istnieje jako Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, które stanowi wierną kopię z Wilna. Sanktuarium powstało jako realizacja pragnień...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Pelplin

Bazylika pocysterska, która stała się katedrą biskupów chełmińskich, a od 1992 r. pelplińskich. W czasie Roku Jubileuszowego znajduje się w niej obraz Jezusa Miłosiernego, który peregrynował po wszystkich parafiach diecezji.

13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Katowice

Nie ma w Polsce większej katedry, niż katedra Chrystusa Króla w Katowicach. Budowa świątyni, według projektu Zygmunta Gawlika i Franciszka Mączyńskiego, rozpoczęła się w 1927 roku, a jej konsekracji dokonał 30 października 1955 roku – podczas trwającego wysiedlenia biskupa katowickiego Stanisława...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Gdańsk

Archikatedra Oliwska jest najstarszym i najwspanialszym zabytkiem Pomorza Gdańskiego. Historia katedry zaczyna się w 1186 r. Właśnie w tym roku z klasztoru w Kołbaczu koło Szczecina przybyli do Oliwy cystersi. Mieli oni w tamtym czasie duży wpływ na rozwój kultury, nauki i wzorce gospodarowania....
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Nowy Sącz

Parafia nowosądecka swoje początki wiąże z lokacją miasta, która miała miejsce 8 listopada 1292 r. W momencie założenia miasta ówczesny kościół parafialny św. Wojciecha znalazł się poza granicami nowego miasta, a w jego granicach znalazł się kościół św. Małgorzaty. Kardynał Zbigniew Oleśnicki w...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Ełk

31 marca 1871 roku została utworzona parafia katolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Budowę obecnego kościoła i plebanii rozpoczęto w 1894 roku, zaś konsekrowano 19 sierpnia 1903 r. Świątynia jest murowana na fundamencie z kamienia ciosanego, zbudowana jest w stylu neogotyckim. Ołtarz...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Koszalin

Świątynia wzniesiona została w latach 1300-1333 jako trzynawowa bazylika z potężną wieżą. Jest orientowana, od wschodu posiada wydłużone, zamknięte trójboczne prezbiterium. Od 1534 do 1945 świątynia ewangelicka. Od 1972 katedra nowej diecezji. W kruchcie katedry pochowano w 1996 drugiego...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Elbląg

Pierwsza, zapewne prowizoryczna świątynia stanęła pośrodku zakładanego miasta Elbląga około 1240 r. Poświęcono ją patronowi żeglarzy – św. Mikołajowi. Na dzisiejszy kształt tej gotyckiej budowli wpłynął intensywny bieg historii – celowa rozbudowa (XIII – XV w.), pożar kościoła (26 IV 1777 r.), czy...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Warszawa

Początki dziejów bazyliki archikatedralnej wskazują różne daty w ciągu XIII wieku. W roku 1798 świątynia została podniesiona do godności katedry, a w 1817 do godności archikatedry. W czasie Powstania Warszawskiego prawie całkowicie zniszczona. Archikatedra została odbudowana z wielkim pietyzmem -...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Rększowice

8 maja 1982 r. biskup Stefan Bareła erygował parafię p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach. 13 września 1987 r. biskup Stanisław Nowak uroczyście poświęcił kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach. 11 października 2012 r. arcybiskup metropolita Wacław Depo,...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Olsztyn

Kościół konkatedralny leży na szlaku jakubowym. Najstarszy kościół w Olsztynie.

13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Płock

Na urwistym i wzniosłym Wzgórzu Tumskim, wznoszącym się w Płocku na wysokość ponad 50 metrów nad taflę Wisły, widać z daleka, niejako wtopioną w kompleks piastowskiego zamku, jedną z najstarszych pięciu katedr polskich, imponującą rozmiarami i pięknem romańskiej architektury. Mimo różnych perypetii...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Legnica

La chiesa dell’Assunzione della Vergine in Legnica si trova nell’Eparchia di Wroclaw-Gdansk della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina in Polonia. La chiesa fu consacrata il 25 agosto 2007 da S. E. Kyr Jan (Martynika), Metropolita di Przemyśl-Warszawa per gli ucraini. L’attività parrocchiale per gli...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Zawiercie

Kościół został zbudowany w latach 1896-1900 staraniem Ks. Franciszka Zientary. Stał się pierwszym kościołem w budującym się nowym, przemysłowym mieście Zawiercie. Konsekrowany w 1953 roku przez Bpa Zdzisława Golińskiego. W 1992 roku abp Stanisław Nowak podniósł kościół do godności kolegiaty, a w...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Praszka

Sanktuarium powstało w 2002 r., jako owoc poświęcenia i posłania na to miejsce przez Św. Jana Pawła II kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej z Kalwarii Zebrzydowskiej. W drodze przygotowania do ukoronowania tego wizerunku papieskimi koronami, JE Ks. Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Częstochowa

Projekt kościoła opracował w 1900 Konstanty Wojciechowski. Przewidywał on imponującą budowlę, o monumentalnych rozmiarach, jedną z największych w ówczesnej Polsce. Archikatedra to świątynia trójnawowa, murowana z cegły z użyciem kamienia w detalach architektonicznych. Jej długość wynosi ponad 100...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Świdnica

Pierwszy kościół parafialny istniał w Świdnicy już co najmniej w 1250 r. Jeszcze pod koniec XIII w. rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Dowodzą tego listy odpustowe z lat 1288-1303, które nawołują wiernych, aby wspomogli budowę kościoła. Z dokumentów tych wynika, że już wówczas patronami...
13
dic
2015

13 dicembre 2015 - 13 novembre 2016 (Salva sul calendario)

Bielsko-Biała

Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej – katedra diecezji bielsko-żywieckiej, a także jeden z największych kościołów w Bielsku-Białej. Położona jest na Starym Mieście, przy pl. św. Mikołaja i leży na terenie Dekanatu Bielsko-Biała I – Centrum. Pełni również funkcję kościoła parafialnego (parafia św....