Print Mail Pdf
7
paź
2016

Jubileusz Maryjne

07 październik 2016 - 09 październik 2016 (Save to calendar)

Piazza San Pietro

PIĄTEK 7 PAŹDZIERNIKA

 

Godzina 18:00     Uroczysta Msza w Bazylice Santa Maria Maggiore

 

Godzina 19:00  Odmawianie Różańca Świętego na Placu Świętego Piotra potem błaganie do Królowej Różańca Świętego z Pompei

 

Od godz. 20.00 do 24.00    Noc Adoracji Eucharystycznej i Pojednania

                                        Kościoły Jubileuszowe pozostaną otwarte do odbycia spowiedzi

                                        - San Salvatore in Lauro

                                        - San Giovanni Battista dei Fiorentini

 

 

SOBOTA 8 PAŹDZIERNIKA

 

Od godz. 7.00 do 12.00    Pielgrzymka do Drzwi Świętych czterech bazylik

W kościele Jubileuszowy Santo Spirito in Sassia kontynuować "adoracji eucharystycznej i spowiedzi

 

 

Godzina 14.00   Wejście na Piazza San Pietro animowana przez modlitwy i pieśni maryjnych

 

Godzina 16,30   Procesja Delegacji maryjnych wspólnot krajowych i sanktuariów maryjnych

 

Godzina 17:30   Czuwanie na placu Świętego Piotra w obecności papieża Franciszka

 

 

NIEDZIELA 9 PAŹDZIERNIKA

 

Godzina 10.30   Msza Święta pod przewodnictwem Ojca Świętego na Placu Świętego Piotra

 

 

PIĄTEK 7 PAŹDZIERNIKA

 

Grupy pielgrzymów lub poszczególni uczestnicy mogą wybrać udział w następujących zajęciach zaplanowanych na piątek wieczór 7 października, w dniu święta Matki Bożej Różańcowej:

- Uroczysta Msza św. ku czci Matki Bożej w Bazylice Santa Maria Maggiore o godzinie 18:00. Pielgrzymi będą mogli również przejść przez Drzwi Święte Bazyliki. Nie jest wymagany bilet wstępu. Wskazane jest, aby dotrzeć na tyle wcześnie, aby umożliwić kontrolę bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że Bazylika ma ograniczoną liczbę miejsc.

- Odmawianie Różańca Świętego. Podczas Jubileuszu Miłosierdzia, codziennie odmawia się Różaniec na placu Świętego Piotra. W piątek 7 października, ponieważ dotyczy to Jubileuszu Maryjnego i święta Matki Bożej Różańcowej, modlitwa ta odbędzie się wyjątkowo o godzinie 19:00. Modlitwę animować będzie Papieska Delegacja Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, która przywiezie do Rzymu obraz Matki Bożej, tak drogi narodowi włoskiemu. Po modlitwie różańcowej odbędzie się jak zwykle Błaganie do Matki Bożej Pompejańskiej. Wejście na Plac będzie wolny i nie będzie wymagany bilet wstępu.

Od 20:00 do 24:00 pielgrzymi są zaproszeni by udać się do jednego z trzech kościołów jubileuszowych Roku Świętego wskazanych przez Papieską Radę d.s. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, gdzie będą mogli uczestniczyć w sakramencie pojednania i poświęcić czas na adorację eucharystyczną. W każdym kościele będzie zapewniona obecność spowiedników w różnych językach, gotowych na przyjęcie pielgrzymów. Każda grupa lub indywidualny uczestnik może swobodnie zorganizować sobie tę "noc pojednania". Jubileuszowymi Kościołami są:

 

Kościół Santa Maria in Vallicella (Piazza della Chiesa Nuova)

Kościół San Salvatore in Lauro (Piazza di San Salvatore in Lauro, 15)

 

SOBOTA 8 PAŹDZIERNIKA

 

W sobotę  rano 8 października grupy pielgrzymkowe lub poszczególni uczestnicy będą mogli zorganizować się, aby odbyć pielgrzymkę do Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra, lub innych głównych bazylik. W kościele Jubileuszowy Santo Spirito in Sassia (Via dei penitenzieri 12) będzie kontynuowane sprawowanie sakramentu pojednania i adoracja eucharystyczna.

Po południu wszyscy uczestnicy proszeni są o zebranie się na placu Świętego Piotra, by poświęcić czas na intensywną modlitwę. Pielgrzymi zaopatrzeni w kartę wstępu, mogą  wchodzić bramkami na plac począwszy od godziny 14:00.

Na placu odbędzie program ożywiony pieśniami i modlitwami maryjnymi, podczas którego rozpocznie  się procesja delegacji pochodzących ze wspólnot krajowych obecnych we Włoszech i ze sanktuariów maryjnych. Procesję zamknie ikona Salus Populi Romani. Nastąpi czuwanie modlitewne z obecnością Ojca Świętego.

 

NIEDZIELA 9 PAŹDZIERNIKA

 

Jubileusz Maryjny zakończy się w niedzielę 9 października uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Ojca Świętego na placu Świętego Piotra, o godz. 10:30. Pielgrzymi zaopatrzeni w kartę wstępu, mogą podchodzić do bramek placu poczynając od 7:30.

Kapłani, którzy chcą koncelebrować powinni dostosować się do instrukcji zamieszczonych na odpowiednim bilecie.

 

Homilia Ojca Świętego Franciszka

 

Ewangelia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do rozpoznania ze zdumieniem i wdzięcznością darów Bożych. Jezus na drodze prowadzącej Go do śmierci i zmartwychwstania napotkał dziesięciu trędowatych, wychodzących Mu naprzeciw. Zatrzymali się z daleka i wobec tego człowieka, w którym ich wiara wyczuwała Zbawiciela, głośno wyrazili swoją niedolę: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami” (w. 13). Byli chorzy i szukali kogoś, kto by ich uleczył. Jezus odpowiadając kazał im, by poszli i pokazali się kapłanom, którzy zgodnie z Prawem, mieli za zadanie stwierdzenie ewentualnego uleczenia. W ten sposób nie ogranicza się On jedynie do złożenia obietnicy, ale wystawia ich wiarę na próbę. W tym momencie dziesięciu nie jest bowiem jeszcze uleczonych. Odzyskali zdrowie będąc w drodze, kiedy posłuchali słowa Jezusa. Wówczas wszyscy pełni radości pokazali się kapłanom, a potem poszli swoją drogą, zapominając jednak o Dobroczyńcy, to znaczy Ojcu, który ich wyleczył przez Jezusa, swego Syna, który stał się człowiekiem.

Tylko jeden zachowuje się inaczej: Samarytanin, cudzoziemiec mieszkający na obrzeżach narodu wybranego, niemal poganin! Temu człowiekowi nie wystarcza, że został uzdrowiony za pośrednictwem swej wiary, ale sprawia, iż ​​to uleczenie osiąga swoją pełnię. Zawraca, aby wyrazić swoją wdzięczność za otrzymany dar, uznając w Jezusie prawdziwego kapłana, który, podniósłszy go i zbawiwszy, może sprawić, by wyruszył w drogę i przyjąć go do grona swoich uczniów.

Jakże ważna jest umiejętność dziękczynienia, uwielbiania Pana za wszystko, co dla nas czyni! Możemy zatem zadać sobie pytanie: czy umiemy powiedzieć dziękuję? Jak często mówimy dziękuję w rodzinie, we wspólnocie, w Kościele? Ile razy dziękujemy tym, którzy nam pomagają, którzy są blisko nas, którzy towarzyszą nam w życiu? Często wszystko bierzemy za oczywiste! Dzieje się tak również w relacji z Bogiem. Łatwo jest pójść do Pana z prośbą o coś, ale wrócić by Mu podziękować... Dlatego Jezus mocno podkreśla brak dziewięciu niewdzięcznych trędowatych: „Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?”(Łk 17,17-18).

W tym dniu jubileuszowym proponowany jest nam pewien wzór, a wręcz Wzór w pełnym tego słowa znaczeniu, na który należy spoglądać: Maryja, nasza Matka. Przyjąwszy zwiastowanie anielskie zezwoliła, by z Jej serca wypłynął kantyk uwielbienia i dziękczynienia Bogu: „Wielbi dusza moja Pana...”. Prośmy Matkę Bożą, aby nam pomogła zrozumieć, że wszystko jest darem Boga i abyśmy umieli dziękować: wówczas, zapewniam was, nasza radość będzie pełna. Tylko ten, kto potrafi dziękować, doświadcza pełni radości.

Aby umieć dziękować potrzebna jest także pokora. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy niezwykłą historię wodza wojsk króla syryjskiego, Naamana (por. 2 Krl 5,14-17). Chory na trąd, by zostać wyleczonym, godzi się na sugestię biednej niewolnicy i powierza się pieczy proroka Elizeusza, który był dla niego wrogiem. Ale Naaman był gotów się upokorzyć. A Elizeusz nie żąda od niego nic, każąc mu jedynie zanurzyć się w wodach rzeki Jordan. Żądanie to wprowadza Naamana w konsternację, a wręcz poirytowanie: czy naprawdę może być Bogiem ten, który wymaga tak banalnych rzeczy? Chciałby się wycofać, ale w końcu zgadza się zanurzyć się w Jordanie i natychmiast zostaje uleczony.

Serce Maryi, bardziej niż jakiekolwiek inne, jest sercem pokornym i zdolnym przyjąć dary Boga. A Bóg, aby stać się człowiekiem, wybrał właśnie ją, prostą dziewczynę z Nazaretu, która nie mieszkała w pałacach władzy i bogactwa, która nie dokonała niezwykłych czynów. Zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi, aby otrzymać dary Boże, czy też wolimy zamknąć się raczej w zabezpieczeniach materialnych, intelektualnych, w bezpieczeństwie naszych planów.

Znamienne, że Naaman i Samarytanin byli dwoma cudzoziemcami. Jak wielu obcokrajowców, a także wyznawców innych religii daje nam przykład wartości, o których sami czasami zapominamy lub które lekceważymy. Ludzie żyjący obok nas, być może pogardzani i usunięci na margines jako cudzoziemcy, mogą nas natomiast nauczyć jak podążać drogą, której pragnie Pan. Także Matka Boża, wraz ze swoim oblubieńcem Józefem, doświadczyła oddalenia od swojej ziemi. Przez długi czas również Ona była obcą w Egipcie, z dala od rodziny i przyjaciół. Jednakże Jej wiara umiała przezwyciężyć trudności. Miejmy więc przed oczyma tę prostą wiarę Świętej Bożej Rodzicielki. Prośmy Ją, abyśmy umieli zawsze powracać do Jezusa i dziękować Mu za wiele dobrodziejstw Jego miłosierdzia.

 

 

Photogallery


Piazza San Pietro

Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Città del Vaticano