Rejestracja Pielgrzymów

Print Mail Pdf

Pellegrinaggio

Aby wziąć udział w największych wydarzeniach Jubileuszu w Rzymie i przejść Drzwi Święte w Bazylice Świętego Piotra, musisz sięzarejestrować. 

Możesz zarejestrować się jako pojedynczy pielgrzym lub jako odpowiedzialny grupy (za grupy uważa się również rodziny lub małe grupy przyjaciół, niezależnie od liczby członków). Każdy odpowiedzialny może zarejestrować tylko jedną grupę na każde wydarzenie, lub zarezerwować jeden raz przejście przez Drzwi Święte bazyliki św. Piotra – zostanie to zrozumiane, że zapisanie się na wydarzenie oznacza automatycznie również dostęp do Drzwi Świętych, podczas wydarzenia, w czasie i w sposób, jaki zostanie podany zarejestrowanym członkom.

Print Mail Pdf

Przewodnik dla rejestracji pielgrzymów

Aby się zarejestrować, należy wypełnić formularz podzielony na 4 strony.

Pierwsza strona poświęcona jest zebraniu ogólnych danych grupy, lub indywidualnego pielgrzyma (pochodzenie, język i typologia).

Druga strona służy do wprowadzenia danych osobistych i kontaktu z odpowiedzialnym grupy (lub z indywidualnym pielgrzymem). Kierownik będzie gwarantem grupy i otrzyma informacje drogą e-mailową. Sekretariat organizacyjny będzie wysyłać informacje poprzez SMS, bliżej daty wydarzenia, lub gdy grupa będzie już w Rzymie.

Trzecia strona jest opcjonalna i służy do wskazania ewentualnego vice-odpowiedzialnego. Prosimy o podanie tych informacji, zwłaszcza dla dużych grup.

Czwarta strona wymaga akceptacji norm i włączenie kodu zabezpieczającego (captcha).

Po rejestracji otrzymasz e-mail z linkiem, który skieruje cię na stronę, gdzie zostaniesz poproszony o utworzenie hasła.

Korzystając ze swojego adresu e-mail (wskazanego podczas rejestracji) oraz wybranego hasła, możesz wejść do obszaru zastrzeżonego, w którym będzie można zmodyfikować swoją kartę rejestracyjną, zapisać się na wielkie wydarzenia Jubileuszu i zarezerwować datę przejścia Drzwi Świętych bazyliki Świętego Piotra.

Zapisy na Wielkie Wydarzenia Jubileuszu

Głównymi wydarzeniami Jubileuszu są te, na których oczekuje się największego napływu ludzi. Po zakończeniu rejestracji, można uzyskać dostęp do strefy zastrzeżonej i zapisać się na te Najważniejsze Wydarzenia Jubileuszu:

1. Jubileusz Organizatorów pielgrzymkowych

2. Jubileusz Duchowości Bożego Miłosierdzia

3. Jubileusz Diakonów

4. Jubileusz Kapłanów

5. Jubileusz Chorych i Niepełnosprawnych

6. Jubileusz wolontariatu oraz tych, którzy czynią miłosierdzie 

7. Jubileusz Katechistów

8. Jubileusz Maryjny

(Uwaga, aby zapisać się na Jubileusz Dzieci "kliknij tutaj")

W celu dokonania rejestracji należy wypełnić trzy karty:

1. Skład Grupy

Służy on do wskazaniu, z ilu osób jest złożona grupa, oraz ile z każdej kategorii (kapłani, diakoni, świeccy ...), jak również zgłoszeniu, czy są osoby wymagające specjalnej opieki medycznej. W tej karcie można również wskazać, czy jest potrzeba skorzystania z usług zakwaterowania Rzymskiej Organizacji Pielgrzymkowej.

2. Dane Podróży

Aby ułatwić wpływ i odpływ z Rzymu, prosi się o wskazanie informacji na temat środków transportu wykorzystywanych w podróży do / z Rzymu.

3. Szczegóły Wydarzenia

Trzecia karta, która będzie aktywna za kilka dni, pozwala wprowadzić liczbę osób, które chcą uczestniczyć w każdym punkcie przewidzianym w programie wydarzenia, na które dokonuje się rejestracji (np. spowiedź w sobotę po południu, w niedzielę Msza z Papieżem, etc.).

Po kilku dniach od rejestracji na wydarzenie, można pobrać dokument PDF zawierający kod rejestracyjny i inne informacje na temat grupy. Po dotarciu do Rzymu, dokument będzie musiał zostać przedstawiony w Centrum Przyjęć Pielgrzymów (Via della Conciliazione, 7), aby odebrać materiały związane z tym wydarzeniem. Wystarczy, że Odpowiedzialny Grupy lub jego przedstawiciel odbierze materiały dla wszystkich członków.

Prośba o Bilety Obchodów Kalendarza Jubileuszowego w Rzymie

Ogólnie, do udziału we wszystkich uroczystości pod przewodnictwem Ojca Świętego, należy ubiegać się o (zawsze darmowe) bilety do Prefektury Domu Papieskiego, jak podano na stronie internetowej.

Rejestracja na jedno z Wielkich Wydarzeń Jubileuszu (przedstawionych na poprzedniej liście), automatycznie pociąga za sobą zaopatrzenie w bilety na uroczystości, które odbywają się w czasie Wielkiego Wydarzenia.

Ponadto, można poprosić za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Jubileuszu (www.im.va) także bilety na niektóre uroczystości, które nie pokrywają się z najważniejszymi wydarzeniami wymienionymi powyżej, ale tym niemniej stanowią ważne momenty w kalendarzu jubileuszowym. Takie okazje zawierają tylko celebrację lub inny typ spotkania w obecności papieża, w szczególności dotyczy to poniższej listy zdarzeń:

• Obchody Otwarcia Drzwi Świętych w bazylice św.Piotra - 08 grudnia 2015

• Środa Popielcowa - 10 lutego 2016

• nabożeństwo pokutne "24 godziny dla Pana" - 4 marca 2016

• czuwanie modlitewne "Ocierać łzy" - 05 maja 2016

 

I specjalne sobotnie audiencje Jubileuszowe, które odbędą się w dniach:

• 30 stycznia 2016

• 20 lutego 2016

• 12 marca 2016

• 09 kwietnia 2016

• 30 kwietnia 2016

• 14 maja 2016

• 18 czerwca 2016

• 30 czerwca 2016 (czwartek)

• 10 września 2016

• 01 październik 2016

• 22 października 2016

Rezerwacja Pielgrzymki do Drzwi Świętych

Aby umożliwić wszystkim pielgrzymom przeżycie pielgrzymki do Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie spokojnie i w klimacie modlitewnym, są wymagane rezerwacje  każdej pielgrzymki.

Przez ten sam proces rejestracji pielgrzymi opisany powyżej, można zarezerwować pielgrzymkę wybierając żądany dzień i określając preferencję pomiędzy rankiem (7:00 - 13:00) lub po południu (13:30 - 17:00).

Przed dokonaniem rezerwacji, trzeba będzie sprawdzić dostępność wybranej daty. W dniach, kiedy  odbywać się  będą audiencje środowe,  sobotnie audiencje jubileuszowe (raz w miesiącu), Wielkie Wydarzenia i inne celebracje z obecnością Ojca Świętego, nie będzie można zarezerwować pielgrzymki przez Drzwi Święte, ponieważ będzie to zarezerwowane dla tych, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach.

Na podstawie otrzymanych wniosków i dostępności w różnych strefach czasowych, Sekretariat Organizacyjny Jubileuszu wyśle - wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail - odpowiedź ze wskazaniem najlepszego czasu, aby dokonać pielgrzymki wraz z kuponem (voucherem) do wydrukowania i okazania przy wejściu do zastrzeżonego szlaku pielgrzymkowego do Drzwi Świętych bazyliki św. Piotra, w ogrodach Zamku Świętego Anioła.