Natchnienie Ducha

Prezentacja jubileuszu miłosierdzia

Print Mail Pdf

or150411181439_24340

Bogaty kalendarz obchodów przewiduje Rok Święty Miłosierdzia, ogłoszony przez Papieża Franciszka, który będzie trwał od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. Został on zaprezentowany przez abpa Rina Fisichellę, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji – której powierzona została organizacja jubileuszu – podczas konferencji prasowej we wtorek 5 maja rano w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej.

Idea jubileuszu narodziła się jako autentyczne «natchnienie Ducha», wyjaśnił hierarcha, opowiadając, że 28 sierpnia ubiegłego roku podczas prywatnej audiencji Franciszek powiedział mu: «Jakże bym pragnął, by odbył się jubileusz miłosierdzia!». Dlatego można mówić o «natchnieniu Ducha, nie tylko pragnieniu, ale natchnieniu podsuniętym Papieżowi przez Ducha Świętego».

Hierarcha przedstawił najbardziej znaczące spotkania składające się na program obchodów, a także przypomniał, że Papież w symboliczny sposób wykona różne gesty, by dotrzeć do egzystencjalnych «peryferii» ludzkości i

«sam dać świadectwo bliskości z ubogimi i wrażliwości na nich».

Abp Fisichella zaprezentował również logo Roku Świętego, które «stanowi sumę teologiczną miłosierdzia i jego motta», zaczerpniętego z Ewangelii św. Łukasza (6, 36): Miłosierni jak Ojciec.