Komunikat Prasowy Stolicy Apostolskiej na Jubileusz Nuncjuszów Apostolskich (15 - 17 września 2016)

2016-09-15-Vatican

Print Mail Pdf

papa_incontro nunzi

Z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Ojciec Święty ogłosił Spotkanie Przedstawicieli Papieskich, które odbędzie się od 15 do 17 września 2016. W tym ważnym wydarzeniu  uczestniczyć będzie 106 ze 108 aktualnych Przedstawicieli Papieskich , dwóch z nich nie może przybyć do Rzymu. Należy pamiętać, że pośród 108 Papieskich Przedstawicieli pełniących tę funkcję, 103 jest Nuncjuszami Apostolskimi, posiadającymi godność  biskupstwa oraz 5 Prałatów, którzy pełnią Misję Obserwatora Permanentnego przy różnych organizacjach międzynarodowych.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w czwartek 15 września, o godzinie 8 rano, w Kaplicy Chóru Bazyliki Watykańskiej, pod przewodnictwem J.E. Sekretarza Stanu Kard. Pietro Parolin. W tym samym dniu, odbędą się też dwie konferencje aktualizacyjne w Sali Synodalnej Auli Pawła VI: pierwsza zatytułowana Świat dzisiaj- Kościół dzisiaj–Papież Franciszek prowadzona będzie przez Dyrektora Instytutu Uniwersyteckiego  Sofia, ks.Prał. Piero Coda. Druga,p.t. Geneza i rozwój kultury Gender: jak ją traktować, zostanie zaprezentowana przez ks. Prał.  Roberta A. Gahl, docenta etyki fundamentalnej na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Wieczorem przewidziana jest kolacja z Ojcem Świętym w Casina Pio IV  w Ogrodach Watykańskich.

W piątek rano, 16 września odbędzie się spotkanie robocze z przełożonymi Sekretariatu Stanu; natomiast po południu trzecią konferencję  przedstawi  J.E. ks. Kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady d.s. Dialogu Międzyreligijnego, zatytułowaną: Dialog międzyreligijny, relacje z Islamem. Wieczorne  spotkanie towarzyskie Przewodniczących Dykasterii Kurii Rzymskiej i ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej zamieszkałych w Rzymie, przewidziane jest na tarasie Galerii Sztuki Muzeum Watykańskiego.

Dzień sobotni 17 będzie miał charakter wyraźnie duchowy, zostało zaproszonych również 40 Nuncjuszów Apostolskich emerytowanych, nawet jeśli  niektórzy z nich, nie wezmą udziału z powodów zdrowotnych lub ze względu na odległość od ich aktualnego miejsca zamieszkania. O godzinie 7:30 rano, w kaplicy Domus Sanctae Marthae, Papiescy Przedstawiciele będą koncelebrować Mszę Świętą pod przewodnictwem Ojca Świętego, a następnie, w tej samej kaplicy, zbiorą się razem na duchowej refleksji ks. Pierangelo Sequeri, Dyrektora Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dotyczącego  studium małżeństwa i rodziny. O godz. 10, Papiescy Przedstawiciele przejdą prze Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra i o 11:15 będą przyjęci przez Ojca Świętego w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego. Spotkanie Papieskich Przedstawicieli zakończy się o godz. 13,  braterską agapą w obecności Papieża Franciszka w Domus Sanctae Marthae.

Również w ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Ojciec Święty zaprosił do Watykanu, w dniu 18 listopada, wszystkich 163 współpracowników Papieskiej Reprezentacji - doradców, sekretarzy i pracowników - na obchody dnia jubileuszowego.