Piątek Miłosierdzia - Franciszek odwiedza dwie wspólnoty księży

17-06-2016-pcpne

Print Mail Pdf

IMG_4025

Franciszek kontynuuje "Piątek Miłosierdzia" dwiema wizytami zzaskoczenia we dwóch społecznościach poświęconych kapłanom.
O godzinie 16:00 pojawił się we wspólnocie "Monte Tabor", gdzie obecnych jest ośmiu księży z różnych diecezji, którzy zostali wysłani przez swoich biskupów z powodu różnych problemów. Żyją razem pod przewodnictwem stałego diakona, Hermesa Luparia, który po tym jak pełnił funkcję pułkownika Wojsk Powietrznych,poświęcił się studiom psychologicznym i od lat w duchu Ojców Salwatorianów wykonuje posługę uzdrowienia. Wizyta odbyła się w pełnym emocji spotkaniu papieża i księży w małej kaplicy wspólnoty, gdzie opowiedzieli Ojcu Świętemu swoje pragnienia i trudności.
 
Po skończeniu spotkania, Ojciec Święty postanowił udać się do społeczności starszych kapłanów diecezji rzymskiej powszechnie znane jako "Centrum księży", ale oficjalnie jest to Dom Św. Gaetana. Około godziny 18:00, Ojciec Święty wszedł przez drzwi tej społeczności i objął ramionami dwudziestu starszych kapłanów, niektórych  bardzo chorych. "Dyrektorem" domu jest ks. Antonio Antonelli, który przez wiele lat był proboszczem. Jest to grupa księży diecezjalnych, z których niektórzy zakonnicy, którzy oddali życie dla Kościoła, a teraz znaleźli się w samotności.