“Miserando atque Eligendo”, motto Papieża Franciszka, będzie tematem prowadzącym Jubuleusz Katechetów

03-11-2015 PCPNE

Print Mail Pdf

catechisti

W dniu 15 października zebrali się w siedzibie Papieskiej Rady d.s. Krzewienia  Nowej Ewangelizacji członkowie grupy roboczej Jubileuszu katechetów. Wydarzenie, zaplanowane w ramach Roku Miłosierdzia, odbędzie się w Rzymie od 23 do 25 września 2016. Celem tego wydarzenia, oprócz  otrzymania Odpustu Jubileuszowego przez uczestników jest przypomnienie, że katecheza i edukacja religijna, prowadzona przez katechetów, nauczycieli religii i wychowawców jest pierwszym z duchowych dzieł miłosierdzia " pouczać nieświadomych". Papież rzeczywistoście w liście Misericordiae Vultus, zaprasza nas do kontemplacji i wdrożenia tych dzieł miłosierdzia w czasie Jubileuszu. Rzeczywiście katecheza jest dziełem miłosierdzia, ponieważ zbliża tych, którzy nie znają Boga i pomaga tym, którzy już Go znają, kochać i  poznawać Go bardziej.

Porządek obrad koncentrował się na definicji końcowej programu oraz zaplanowaniu każdej czynności. W definicji programu zostaliśmy zainspirowani mottem pontyfikatu papieża Franciszka "Miserando atque eligendo"   (Spojrzał na niego z miłością i wybrał go), który z kolei wzięty został z  jednej z homilii św. Bedy Czcigodnego, kapłana (Hom 21; CCL 122, 149-151), która mówi o wezwaniu Jezusa skierowanego do św. Mateusza Apostoła.

W tym kontekście Jubileusz katechetów rozpocznie się w piątek po południu, 23 września  katechezą o powołaniu Mateusza. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy według języków, w różnych kościołach  centrum Rzymu. W pobliżu kościoła św. Ludwika  Francuzów, pielgrzymi będą zaproszeni do kontemplacji Bożego Miłosierdzia w jednym z najsłynniejszych obrazów świata, który przedstawia Powołanie świętego Mateusza, znajdujący się w Kaplicy Contarelli, w centrum Kościoła. Dzieło jest częścią serii obrazów o świętym Mateuszu Ewangeliście, które zostały wykonane przez Caravaggia między 1599 i 1600.

Następnego dnia w różnych kościołach jubileuszowych, katecheci będą mieli możliwość przygotowania się do pielgrzymki, która zaprowadzi ich do Drzwi Świętych Bazyliki Świętego Piotra. Przewidziana jest na te chwile adoracja eucharystyczna, modlitwa i czytanie Słowa Bożego. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. Podczas pielgrzymki do Drzwi Świętych, uczestnicy będą mogli oglądać niektóre twarze świętych i błogosławionych najbardziej znanych katechetów, poprzez których to objawiło się miłosierdzie Boga. Po południu, dzień zakończy się Nieszporami w bazylice św Jana na Lateranie. Nieszpory rozpoczną się  kilkoma świadectwami katechetów zaangażowanych w szczególnie trudnych sytuacjach.

Na koniec, w niedzielę o 10:00, Ojciec Święty Franciszek będzie przewodniczył Mszy św. na placu Świętego Piotra, którą zakończy się Jubileusz katechistów.

W najbliższych dniach opublikuje się ostateczny program zdarzenia. Aby wziąć w nim udział  będzie można od połowy listopada zarejestrować się na oficjalnej stronie internetowej Jubileuszu  www.im.va.