Print Mail Pdf
13
Dec
2015

Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej

Archidiecezja Gdańska

Gdańsk

 waldemarwaluk@wp.pl  +48585524765 

Archikatedra Oliwska jest najstarszym i najwspanialszym zabytkiem Pomorza Gdańskiego. Historia katedry zaczyna się w 1186 r. Właśnie w tym roku z klasztoru w Kołbaczu koło Szczecina przybyli do Oliwy cystersi. Mieli oni w tamtym czasie duży wpływ na rozwój kultury, nauki i wzorce gospodarowania. Katedra Oliwska była systematycznie rozbudowywana. W ciągu ponad 800 lat swojej historii jej bryła ewoluowała nieustannie, łącząc w sobie style od romańskiego przez gotyk, barok aż do dzisiejszego kształtu. Najsłynniejszym zabytkiem Katedry są niewątpliwie organy, których budowę opat Jacek Rybiński powierzył Janowi Wulfowi. Unikalny rokokowy fronton instrumentu budzi zachwyt rozmachem i wizjonerstwem projektu oraz precyzją wykonania. W 1831 r. rząd pruski zlikwidował Opactwo Cystersów. Po kasacie zakonu kościół i zabudowania klasztorne przekazano parafii katolickiej. Od tego momentu pełni ona funkcje duszpasterskie. Gdy w 1925 r. papież Pius XI erygował diecezję gdańską, poklasztorny kościół w Oliwie stał się katedrą. W roku 1976 papież Paweł VI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. W 1992 r. utworzono archidiecezję gdańską, a oliwską świątynię podniesiono do godności archikatedry.

Godziny otwarcia
Archikatedra otwarta jest w dni powszednie i w niedziele od 6.30 do 19.00 (w lipcu i sierpniu do 21.00). BRAMA MIŁOSIERDZIA ZNAJDUJE SIĘ WEWNĄTRZ, W LEWEJ NAWIE.

Godziny Mszy Św.
Msze św. w dni powszednie: 7.00, 7.30 (oprócz wakacji), 8.00 i 18.00. Msze św. w niedzielę: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 (w lipcu i sierpniu dodatkowo o 20.00). Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00 (Kaplica Mariacka).

Godziny spowiedzi
Spowiedź od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00 (spowiada Penitencjarz Archikatedralny) oraz we wszystkie dni powszednie od poniedziałku do soboty od 7.00 do 8.30 i od 18.00 do 18.30. W niedziele spowiedź podczas każdej Mszy św.

Inne informacje
Do przejścia przez Bramę Miłosierdzia można się przygotować w jednym z dwóch pobliskich kościołów: w kościele pw. św. Jakuba (oddalonym o ok. 200 metrów) lub w kościele Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (ok. 400 metrów od Archikatedry, ul. Polanki 131). Dobrym przygotowaniem do przejścia przez Bramę będzie też uczestnictwo w koncercie organowym w Archikatedrze.

Gdańsk

Biskupa Edmunda Nowickiego 5, Gdańsk, Poland